Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

Tema: Lystsejlads

Læs om vores indsatser inden for lystsejlads i Lillebælt.

Havneguide.dk

I 2016 blev Lillebælt oprettet på havneguide.dk. Guiden er en elektronisk havnelods, og den er både brugbar ved ankomst til havn og en hjælp til videre planlægning. På siden hentes der information direkte fra GuideDanmark, og derfor er den altid opdateret. Med Havneguiden er der ikke kun fokus på at tiltrække lystsejlere til området, men også på at give turisterne et overblik over området i forhold til madoplevelser, shopping og kultur. Med havneguiden får destinationens virksomheder en portal, som kan styrke deres information til deres gæster.I samarbejde med Havneguide, er der blevet lavet en information til sejlere, omkring Destination lillebælt. Folderen er nedenfor på tre sprog.

  • Text Hover
  • Text Hover

Netværk

Sammen med havnelodserne i området har vi oprettet et netværk. Netværket skal være med til at viderebringe information og sammen kommunikere budskaber til destinationens lystsejlerturister.I samarbejde med Seismonaut har vi endvidere fået udarbejdet en forbrugerundersøgelse, der tegner et billede af lystsejlere som brugere af destinationens tilbud og peger på strategiske markedsføringsområder og kommunkationskanaler, der er relevante ift. lystsejlere som målgruppe.