Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

Tal og tendenser

Vidensdeling

Vidensdeling er en hjørnesten i Destination Lillebælts fundament. Vi deler den viden, vi har indenfor aktiv ferie for at give vores virksomheder et endnu større indblik i de forskellige aktive segmenter.På siden her, får du altså indblik i de nyeste undersøgelser og analyser, indenfor de temaer vi arbejder med.

Et samarbejde i Interreg Danmark-Deutschland
REACT Best Practice Katalog, 2016-2018

Dette katalog er opsamlingen på det gode arbejde, der er blevet gjort i REACT arbejdspakke 4. Det er en viderebygning på REACT-manualen.

Et samarbejde i Interreg Danmark-Deutschland
REACT-manualen, 2016-2018

Værktøjer og cases til udvikling. 'Denne manual er en samling af metoder og redskaber, I kan bruge som inspiration. Vi håber, at vi med manualen, er med til at sikre de bedste rammer for udviklingen af aktive oplevelser i tæt samspil med erhvervet. '

Udarbejdet af VisitDenmark
Cykelturisterne i Danmark, 2017

VisitDenmark har offentliggjort deres seneste analyse af cykelturisterne i Danmark. Den baserer sig på data, der er indsamlet i sommeren 2017.

Udarbejdet af VisitDenmark
Turismens Økonomiske Betydning, Lillebælt, 2016

Denne rapport belyser turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt (Kolding, Fredericia, Middelfart kommuner) i 2016.

Udarbejdet af Travelbike og ADFC
ADFC-Travelbike Bicycle Travel Analysis, 2018

Cykelrejseanalyse fra ADFC og Travelbike.

Udarbejdet af YouGov for Dansk Cykelturisme
Danskerne som cykelturister, 2017

I samarbejde med YouGov har Dansk Cykelturisme stået for at gennemføre en undersøgelse af det danske marked for cykelturisme.

Udarbejdet af Destination Lillebælt
Strandpotentialerapport, 2016

Rapporten er udarbejdet af Destination Lillebælt, som et led i arbejdet, med at se på udviklingspotentialet, af 19 udvalgte strande i Lillebælt-området.

Udarbejdet af VisitDenmark
Kyst- og naturturister i Danmark, 2016

I denne rapport tegnes en profil af de danske og udenlandske kyst- og naturturister i Danmark, som overnatter på de kommercielle overnatningssteder.

Udarbejdet af Ekspertgruppen for Cykelturisme
Cykelturisme Årsrapport, 2016

Formålet med årsrapporten er at sætte fokus på centrale udfordringer, indsatsområder og initiativer i forhold til at udvikle cykelturismen i Danmark.

Udarbejdet for det Nationale Turistforum af Seismonaut
Digitalisering i turisterhvervet, 2016

Formålet med denne rapport er at give et indblik i danske og internationale erfaringer med digitalisering i turismebranchen med særligt fokus på 1) digital markedsføring, 2) digitalisering og optimering af processer samt 3) digitalisering og deleøkonomi.

Udarbejdet af VisitDenmark
Turismens økonomiske betydning, Lillebælt, 2014

Med udgangspunkt i en analyse af turisternes forbrug under opholdet i destination Lillebælt, tegner nærværende rapport en profil af turismen i destinationen og betydningen af erhvervet.