Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

Indsatser

Indsatser der skaber vækst

Læs mere om vores indsatser inden for Naturpark Lillebælt, cykling, vandsport, strandliv, fiskeri, golf og lystsejlads. Vi gør en indsats for at skabe værdi for destinationens turismevirksomheder, styrke oplevelsestilbuddene og synliggøre området. Alt dette til fordel for erhvervet, turisten og borgerne.

Vil du vide mere, om hvem vi er? 
Læs med her og lær os at kende.
TEMA

Naturpark Lillebælt

I december 2017 blev Naturpark Lillebælts ansøgning om at blive naturpark godkendt af Friluftsrådet. Naturpark Lillebælt kan nu kalde sig Danmarks største naturpark. Med fokus på benyttelse og beskyttelse skal der udvikles indsatser, der kan tiltrække turister og borgere til naturparken. Læs mere om vores samarbejde med Naturpark Lillebælt.

TEMA

Cykling

Cykelturisme er et voksende marked. Sammen med vores nabodestinationer gør vi en indsats for at styrke de turismevirksomheder, der ønsker at arbejde med denne målgruppe. Læs mere om vores cykelindsatser.

TEMA

Vandsport

Lillebælt er ideelt til vandsport. Bæltet der slynger sig under de to Lillebæltsbroer, skaber et fantastisk sted med gode vindforhold, vekslende strøm og marsvin og smuk natur. Med disse gode kår vil vi hjælpe med at skabe produkttilbud, der tiltrækker vandsportsentusiaster. Læs mere her om hvilke indsatser vi har gjort inden for vandsport.

TEMA

Strandliv

Vi er omgivet af strand og strandliv. Det er også en af hovedårsagerne til, at vores turister kommer til destinationen. Derfor skal vi udvikle strandene og sørge for, at de lever op til nationale og internationale forventninger. Læs mere her om hvilke indsatser vi har gjort inden for strandliv.

TEMA

Lystfiskeri

Lillebælt har de ideelle forhold til lystfiskeri. Du kan fiske 365 dage om året og det er altid muligt at finde en fiskeplads med de rette vindforhold. Lillebælts marine forhold giver gode betingelser for en stor variation af fisk eks. torsk, havørred, fladfisk, makrel, hornfisk og sild. Vi vil hjælpe med at udvikle et bæredygtigt lystfiskeri og tiltrække flere lystfiskere til destinationen. Læs mere om hvilke indsatser vi har igangsat inden for lystfiskeri.

TEMA

Golf

Fredericia, Kolding og Middelfart byder alle på gode og forskellige golfoplevelser. I samarbejde med de 3 golfklubber, Fredericia Golf Club, Birkemose Golf Club og Golfklubben Lillebælt, har vi udviklet golfprodukterne Try3Golf og Try3Golf Business til golfgæsterne. Læs mere om Try3Golf indsatsen her.

TEMA

Lystsejlads

Lillebælt skal være et attraktivt område for lystsejlere. Vi vil gerne hjælpe vores sejlerturister med at finde frem til nyttige oplysninger, oplevelser og sejlerhistorier fra området. Dette skal være med til at synliggøre områdets mange sejleroplevelser og havne. Læs mere om vores indsatser inden for sejlerturisme.